variation

 • 121variation continue — trūkusis kitimas statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. discontinuous variation vok. sprunghafte Änderung, f rus. прерывистое изменение, n pranc. variation continue, f; variation discontinue, f …

  Automatikos terminų žodynas

 • 122variation discontinue — trūkusis kitimas statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. discontinuous variation vok. sprunghafte Änderung, f rus. прерывистое изменение, n pranc. variation continue, f; variation discontinue, f …

  Automatikos terminų žodynas

 • 123variation d'intensité de la lumière — šviesos stiprio kitimas statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. light intensity variation vok. Lichtintensitätsänderung, f; Lichtstärkeänderung, f rus. изменение силы света, n pranc. variation d intensité de la lumière, f; variation …

  Radioelektronikos terminų žodynas

 • 124variation d'intensité de luminance — šviesos stiprio kitimas statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. light intensity variation vok. Lichtintensitätsänderung, f; Lichtstärkeänderung, f rus. изменение силы света, n pranc. variation d intensité de la lumière, f; variation …

  Radioelektronikos terminų žodynas

 • 125variation spatiale — erdvinis kitimas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. space variation; spatial variation vok. Raumänderung, f; räumliche Änderung, f rus. изменение в пространстве, n; пространственное изменение, n pranc. variation spatiale, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 126variation diurne — parinis svyravimas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. daily variation; diurnal variation vok. Tagesschwankung, f; tägliche Schwankung, f rus. суточное колебание, n pranc. variation diurne, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 127Variation der Funktion — funkcijos variacija statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. variation of function vok. Variation der Funktion, f rus. вариация функции, f pranc. variation de fonction, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 128variation de fonction — funkcijos variacija statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. variation of function vok. Variation der Funktion, f rus. вариация функции, f pranc. variation de fonction, f …

  Fizikos terminų žodynas